مقایسه لیزر الکساندرایت و دایود برای از بین بردن موهای زائد در پوست های تیره و متوسط کدام یک بهتر است؟

خلاصه : برای درمان برای لیزر موهای زائد در پوست های تیره، میزان فلوانس برای رسیدن به فولیکول مهم است. این مقاله نتایج یک مطالعه مقایسه‌ای را ارائه می‌کند که به بررسی عملکرد طول موج روی انواع پوست تیره با استفاده از لیزرهای الکساندریت ۷۵۵ نانومتر و دایود ۸۱۰ نانومتر می‌پردازد.

روش‌ها: ساختار پوست با استفاده از یک مدل واقعی پوست ایجاد شد.

یافته‌ها: در این مطالعه، اثرات لیزر الکساندرایت (755 نانومتر) و لیزر دایود (810 نانومتر) بر پوست شبیه‌سازی شد. نتایج شبیه سازی برای هر

دو لیزر متفاوت بود. نسبت انتقال لیزر دایود به درم پوست تیره تقریباً 4 درصد بیشتر از لیزر الکساندرایت برای همان نوع پوست بود. برای لیزر دایود در عمق پوست z = 0.67 میلی متر، میانگین نسبت های انتقال هر دو نمونه 36٪ و 27.5٪ بود، اما نسبت های لیزر الکساندرایت در همان عمق پوست 32٪ و 25٪ بود.

نتیجه‌گیری: هر دو لیزر در برای پوست‌های تیره مناسب بودند، اما لیزر دایود بهتر از لیزر الکساندرایت بود زیرا لیزر اولی می‌توانست به لایه های عمیق تر درم نفوذ کند

مقدمه با توجه به استفاده بالقوه لیزر در کاربردهای مختلف پزشکی، از جمله لیزر موهای زائد و درمان‌های ارتوپدی، مکانیسم تعامل اثر لیزربر بافت به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. لیزر موهای رائد در حال حاضر متداول ترین عمل زیبایی درخواستی در جهان است، به ویژه برای خانمها.


سی سال پیش، توانایی لیزر در آسیب رساندن به فولیکول های مو مورد توجه قرار گرفت.

سیستم رفع موهای زائد برای افرادی که پوست روشن و موهای تیره دارند بسیار موثر است. در این مطالعه اخیر نشان داده شد که هم رنگ پوست و هم رنگ مو در پوست های درجه 5,6 بسیار تاثیر گذاراست . تا زمان نگارش این مقاله، مطالعات کمی رضایت بیمار و عوارض پس از ان را در بین افراد رنگین‌پوست ارزیابی کرده‌اند. نفوذ پرتو لیزر از طریق پوست انسان برای رفع موهای زائد به شدت به خواص نوری پوست بستگی دارد.

ضریب جذب اپیدرم با کسر حجمی ملانوزوم ها و میزان غلظت اوملانین در اپیدرم متفاوت است. جذب و پراکندگی نور در لایه های پوست میزان نفوذ نور به محل درمان مورد نظر را مشخص می کند.

برای از بین بردن موثر موها باید مقدار نوری که از بین میرود یعنی ناشی از انعکاس، پراکندگی و جذب در نظر گرفته شود.


انواع مختلف لیزرها عمدتاً از نظر طول موج متفاوت هستند. طول موج های مختلف لیزر لایه های مختلف پوست را هدف قرار می دهد. بنابراین، لیزرهای مختلفی برای درمان انواع بیماریهای پوستی مورد نیاز است

بررسی طول موج های مختلف لیزر برای رفع موهای زائد باید انجام شود تا تمام مشکلاتی که این روش ها ممکن است داشته باشند برطرف شود. توضیح تفاوت بین این انواع مختلف لیزر ممکن است بسیار طولانی، فنی و نسبتاً گیج کننده باشد، بنابراین ما بر روی لیزرهای دایود و الکساندرایت به عنوان گزینه های بهینه برای لیزر موهای زائد در کاندیداهایی با انواع پوست تیره تمرکز کردیم.

قطر موی یکسان (0.1 میلی‌متر)، رنگ موی یکسان (قهوه‌ای روشن)، و زاویه موی یکسان و طول (60 درجه و 5 میلی متر)

منابع لیزری در این مطالعه از لیزرهای دایود و الکساندرایت با طول موج 810 و 755 نانومتر استفاده شد. در مدل از توان تابش 1000 میلی‌وات با قطر پرتو 5 میلی‌متر استفاده شده است. فاصله بین پرتو لیزر و هدف 5 میلی متر تعیین شد. یک پرتو تابش با آثار پرتوی 1000000 اشعه قدرت را از منبع به پوست منتقل می کند .

. نتایج و بحث داده ها و نتایج برازش دو نوع منبع لیزر برای دو نوع پوست در شکل 2 نشان داده شده است. یک مورد لیزر دایود و مورد دیگر لیزر الکساندرایت را نشان می دهد. شبیه سازی لیزر دایود ارسالی و لیزر الکساندرایت از لایه های پوست با دو نوع مختلف پوست انجام شد. فوتون ها به لایه پوست نفوذ کرده و به طور تصادفی پیشرفت کردند. در هر لایه از پوست، فوتون توسط غلظت کروموفور جذب شد. نتایج نشان می‌دهد که

نرخ فلوانس تحت تأثیر طول موج و ترکیب بافت قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه ملانین و آب دارای ضریب جذب وابسته به طول موج هستند، توزیع این اجزا (ملانین و آب) بر خواص نوری پوست تأثیر می‌گذارد.

تناسب نمایی با داده‌های نرخ شار لیزر نشان‌دهنده رابطه بین نرخ جریان و عمق پوست اپیدرم و درم برای هر دو منبع لیزر است. نسبت فوتون های منتقل شده از طریق دیود لیزر با فوتون های لیزر الکساندریت از طریق لایه های پوست در هر دو نمونه برابر نبود. این یافته نشان می دهد که تعداد فوتون های منتقل شده از هر دو منبع لیزر از طریق پوست تیره و متوسط متفاوت است. با توجه به شکل، نرخ فلوانس در داخل پوست با عمق به سرعت کاهش می یابد. اگرچه کاهش نرخ فلوانس پس از عمق 0.2 میلی متری قابل توجه تر بود، اما کاهش سریع نرخ فلوئنس در لایه اپیدرم و درم برای هر دو منبع لیزر مشاهده شد. همانطور که در شکل 3 نشان داده شده است، میزان انتقال تابش برای هر دو منبع لیزر در پوست تیره و متوسط با عمق

پوست متفاوت لایه پوست با اثرات لیزرهای مختلف نشان می‌دهد نشان می‌دهد که :

لیزر دایود در 810 نانومتر مؤثرترین لیزر برای از بین بردن موهای زائد در پوست‌های تیره و متوسط است. این نتایج نشان می‌دهد که تعداد فوتون‌های جذب شده توسط هدف با افزایش تعداد فوتون‌های عبوری به درم افزایش می‌یابد. این افزایش نیز با افزایش z مطابقت داشت. بنابراین، تعداد زیاد فوتون های جذب شده می تواند به فولیکول های مو آسیب زیادی برساند.

آزمایشات بالینی بیشتری برای ارزیابی ایمنی و اثربخشی لیزر دایود برای موهای ناخواسته در سال 2012 انجام شد و نشان داد که طول موج 810 نانومتر را می توان به طور ایمن روی پوست تیره اعمال کرد تا به کاهش کامل مو بدون خطر آسیب حرارتی نامطلوب دست یافت.

نتیجه گیری این مطالعه تأیید کرد که لیزرهای دایود و الکساندرایت در شبیه‌سازی با انواع پوست‌های متوسط و تیره نتایج مشابهی نداشتند. نتایج نشان می دهد که لیزر دایود در 810 نانومتر گزینه بهتری برای حذف موهای زائد نسبت به لیزر الکساندرایت در 755 نانومتر است.

برگرفته شده از

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4281988

آخرین مقاله ها

لیست نظرات

5/5 0 0 0